Barn & ungdomsrace

VÄLKOMMEN TILL BARN & UNGDOMSRACET

Här kommer kidsen att få utmana sig själva genom en hinderbana. Banan kommer att vara ca 400m för de yngsta till ca 2km för de äldsta. Det kommer att finnas funktionärer på banan som hjälper löparna genom hindren och racet. 

Kl 10:00 4-5år, ca 400m
Kl 10:15 6-7år, ca 400m 
Kl 10:30 8-9år, ca 1km
Kl 10:45 10-11år, ca 1km
Kl 11:00 12-14år, ca 2km

Actic håller i uppvärmningen mellan starterna. Alla barn som deltar får en medalj. Batman och Joker kommer med vänner för att utmana er på hindren.

Anmälan: Alla barnen får anmäla sig i vilken åldersgrupp de vill ovan. Vill någon som tex fyller 8år springa 400 metersbanan för 6-7 åringar är det ok att anmäla sig i den starten. Samma gäller tex för en 11 åring som vill springa 2km. Bara att anmäla sig i den åldersgrupp ni själva känner för. All anmälan sker på vårdnadshavarens ansvar. 

Tider: 9:00 sekretariatet öppnar.

Regler
Ni får hjälpa varandra över och genom hindren. 
Åldersgruppen 12-14år där sträckan är ca 2km. Får försöka max 3ggr per hinder. 

OBS! Ingen tidtagning eller placering under söndagens race. 

All info om starttider mm finns på Muddest.com under My Profile.